Bieg Czerwonokrzyski o ile sobie przypominam narodził się w roku 1975 na obozie dla SIM w Biskupicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (tutaj odbył się też I Festiwal Piosenki SIM-owskiej) - nomen omen mam zamiar zamieszkać ok. 3-4 km od szkoły w której ten obóż się odbywał !!! :-) Pomysłodawcą obu tych form był Marek Raszewski - później obie te formy odbywały się już w różnych wersjach, ale te były pionierskie.

Bieg Czerwonokrzyski miał być inną, bardziej urozmaiconą formą sprawdzenia wiedzy uczestników wyniesionej z zajęć szkoleniowych.

Dotychczas sprawdziany odbywały się gdzieś w okolicy namiotu, w sali czy innych miejscach, od tego momentu odbywały się w terenie.

Kadra przygotowywała trasę oznakowaną kolorowym papierem (często był to także papier toaletowy) na której znajdowało się kilka-kilkanaście punktów kontrolnych na których zadawano pytania z wielu dziedzin - tak dotyczących PCK i MCK jak również wiedzy ogólnej, jeden punkt był punktem sprawdzającym sprawność fizyczną.

Startowały zespoły kilkuosobowe (3-4 osoby) i szukając poszczególnych punktów kontronych po drodze musiały wykonać jeszcze kilka zadań które umieszczone były na trasie - np. nazbieranie grzybów, jagód czy poziomek itp. Na punkcie kontrolnym cały zespół odpowiadał na zadawane pytania. Ten zespół, który zdobył największą liczbę punktów oczywiście wygrywał. Na wieczornym apelu najlepsza grupa yła nagradzana drobnymi upominkami.

Najlepszy uczestnik miał prawo do "puszczenia się" w czasie CISZY wieczornej ...

ale to już inna nasza tradycja, którą opiszę w innym miejscu.